Monica Lindstedt

Monica Lindstedt

Kanske är hon en doldis för många.

Monica Lindstedt ligger bakom två uppmärksammade affärsidéer från 1990-talet, tidningen Metro och hemserviceföretaget Hemfrid.

 Idén till Metro växte fram efter ett möte 1992 mellan Pelle Andersson, Robert Braunerhielm och Monica Lindstedt.
De hade alla erfarenhet från tidningsvärden men ingen bank ville vara med och finaniera det våghalsiga tidningsprojektet. Istället fick de hjälp av Jan Stenbeck och resten är som det brukar sägas historia.
IMG_0162
1995 grundade Monica Lindstedt företaget Hemfrid som säljer hemtjänster till privatpersoner. Hon var pionjär inom denna typ av verksamhet.
Det startade en intensiv politisk diskussion om skatteavdrag, av motståndarna kallat ”pigavdrag”, borde införas för hushållstjänster.
Hemfridlogo

Bider frå Metro och MyNewsDesk.

airborn ansiktsskydd svensk innovation

Airborn – skydd mot smitta

Mjältbrand, smittkoppor, difteri, hemorragisk feber, influensa, mässling, MERS, påssjuka, lungpest, polio, rabies, SARS, vattkoppor, tuberkulos…
En sjukdom klassificeras som luftburen när den kan överföras från en person till en annan genom luften. Luftburna sjukdomar sprids i droppar i luften genom hostningar, nysningar eller när vi pratar. Kornelia Knutson har tagit fram ett skydd mot luftburen smitta i sitt examensarbete i industridesign vid Lunds Universitet.

Det återanvändbara andningsskyddet Airborn med engångsfilter förhindrar överföring på tre sätt: inandning av aerosoler, droppar och kontaktsmitta. Masken eller visiret är tillverkat av ett lätt plast och mjuk silikon. De mjuka självhäftande kanterna gör det mer effektivt och säkert genom att försegla kanterna på masken till ansiktet.

Målgruppen för Airborn är personer som under en pandemilarmfase exponeras för smitta exempelvis medlemmar i flygbesättningar, sjukhuspersonal och receptionister som arbetar i omedelbar närhet till väntrummet. airborn svensk innovation